คุณช่วยชาติ เราช่วยคุณ สมาชิก กบข. แบ่งชำระค่าหนังสือได้ที่ร้านซีเอ็ด

คุณช่วยชาติ เราช่วยคุณ สมาชิก กบข. แบ่งชำระค่าหนังสือได้ที่ร้านซีเอ็ด | วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

“คุณช่วยชาติ….เราช่วยคุณ”

สมาชิก กบข.  “แบ่งชำระค่าหนังสือ”

ได้ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไข

 • การแบ่งชำระค่าหนังสือ สามารถแบ่งจ่ายได้ 3 งวด ไม่มีดอกเบี้ย โดยวงเงินสำหรับแบ่งชำระในงวดที่ 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 3,000 บาท
  • งวดที่ 1 ลูกค้าชำระค่าสินค้า ณ วันที่ซื้อ 50%
  • งวดที่ 2 ลูกค้าชำระส่วนที่เหลือ 25 % ภายในเดือนถัดไป
  • งวดที่ 3 ลูกค้าชำระส่วนที่เหลือ 25 % ภายในเดือนถัดไป
 • รับสิทธิ์แบ่งชำระค่าหนังสือได้ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา ยกเว้นร้านเครือข่าย โลตัส ชลบุรี
 • สามารถชำระเงินค่าแบ่งชำระ ได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต*
 • ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต รับชำระขั้นต่ำ 300 บาท อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ออกบัตรเครดิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน