Loading

wait a moment

ชีวิตและผลงานของ “มีชัย วีระไวทยะ”

IMG_0308

ไผ่นอกกอ | รายการอ่านเข้าเส้น

ไผ่นอกกอ ชีวิตและงานของ มีชัย วีระไวทยะ เป็นบุคคลในตำนานคนหนึ่งของสังคมไทยก็ว่าได้ค่ะ เพราะคุณมีชัยทำงานและสร้างผลงานมากมายที่มีประโยชน์ต่อประเทศ…อย่ารอช้าไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะ

ไผ่นอกกอ

IMG_0257

หนังสือที่ผู้เขียน มีชัย วีระไวทยะ,สนธิ เตชานันท์ ตั้งใจอยากใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ ไผ่นอกกอ ชีวิตและงานของ มีชัย วีระไวทยะ เป็นบุคคลในตำนานคนหนึ่งของสังคมไทยก็ว่าได้ค่ะ เพราะคุณมีชัยทำงานและสร้างผลงานมากมายที่มีประโยชน์ต่อประเทศ โดยคุณมีชัยพูดเสมอว่าชีวิตของตนมุ่งทำงาน 5 อย่างผสมผสานกันแบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มด้วยกาวางแผนครอบครัว บวกกับการขจัดความยากจน แล้วก็มาทำเรื่องเอดส์ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคนั้น หลังจากนั้นจึงมาทำเร่องให้คนมีจิตกุศล

IMG_0308

จิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน แล้วมาทำด้านการศึกษาเมื่อประมาณ 10 ปีมาแล้ว เริ่มจากช่วยด้านทุนการศึกษาก่อน แล้วมาพิจารณาเห็นว่าทุนการศึกษาเป็นเพียงให้โอกาสเขาเรียน ซึ่งยังไม่ดีพอ เลยมาคิดเรื่องตั้งโรงเรียน ซึ่งคุณมีชัยสรุปงานที่ได้ทำใน 5 ด้าน เหมือนนิ้วมือบนฝ่ามือ ซึ่งมีด้วยกัน 5 นิ้ว คือ ทำอย่างไรให้คนเกิดน้อยๆ หน่อย เป็นช่วงแรก พอมีเอดส์ขึ้นมา ก็ทำอย่างไรให้คนตายน้อยๆหน่อย ก็กลายเป็นส่วนที่สอง ช่วงที่สามเป็นช่วงความยากจน ก็ทำอย่างไรให้คนจนกันน้อยๆ ช่วงที่สี่เป็นช่วงการศึกษา ก็ทำอย่างไรให้เขาโง่กันน้อยๆหน่อย แล้วช่วงสุดท้าย ก็ทำให้คนงกน้อยหน่อย แล้วมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น …การทำงานและผลงานของคุณมีชัยมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทยในแต่ละช่วงแต่ละวาระ ที่วาววาระ ที่มีทั้งความสร้างสรรค์และทุ่มเทในการแก้ปัญหาระดับชาติ จึงเป็นตัวอย่างการทำงานที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งค่ะ

สั่งซื้อหนังสือหรือค้นหาสาขาที่มีจำหน่าย คลิก

โปรโมชั่นสำหรับช้อปแบบคุ้มค่า คลิก

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน