Loading

wait a moment

ทำงานเก่งแค่ไหน ถ้าเข้ากับผู้ร่วมงานคนอื่นไม่ได้ ก็คงยากที่จะประสบความสำเร็จ

IMG_8374

การบริหารคนด้วยหลัก 5 ธาตุ | รายการอ่านเข้าเส้น

“การบริหารคนด้วยหลัก 5 ธาตุ” ศาสตร์โบราณของจีนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารคนได้ ซึ่งการอ่านคนนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญของคนทำงาน…อย่ารอช้าไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะ

การบริหารคนด้วยหลัก 5 ธาตุ

IMG_8374

หนังสือที่ผู้เขียน เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป ตั้งใจอยากใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ “การบริหารคนด้วยหลัก 5 ธาตุ” ศาสตร์โบราณของจีนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารคนได้ ซึ่งการอ่านคนนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญของคนทำงาน ผู้นำ หัวหน้าหรือผู้บริหารที่ต้องรู้ เพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าลูกน้องของคุณเป็นคนเช่นไรหรือเจ้านายของคุณเป็นคนแบบไหน โอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือเติบโตในที่ทำงานคงเป็นไปได้ยาก ศาสตร์นี้จะช่วยจำแนกคนออกเป็น 5 ธาตุ ตามหลักเบญจธาตุของจีน ได้แก่ ธาตุไฟ คือคนที่มีลักษณะใจร้อน ตัดสินใจเร็ว มีความมุ่งมั่นในการทำงาน,

ธาตุน้ำ คนที่มีลักษณะสุขุม รอบคอบ เข้าอกเข้าใจผู้อื่น, ธาตุไม้ คนที่มีความเป็นตัวของตนเองสูง มีความคิดสร้างสรรค์, ธาตุทอง คนที่ยึดมั่นในกฎระเบียบ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง, และธาตุดิน คนที่มีความรู้มาก ชอบวางแผน มีตรรกะเหตุผล ถ้าคนทำงานหรือหัวหน้า เข้าใจความแตกต่างนี้ปัญหาในเรื่องของคน ความไม่ราบรื่นในการทำงานย่อมลดลงอย่างแน่นอนค่ะ ในเล่มผู้อ่านยังได้รู้จักธาตุของตัวเองผ่านแบบประเมิน 3 เรื่องที่จะทำให้คุณรู้ว่าเป็นคนธาตุใดด้วย มาเข้าใจคนในการทำงานผ่านศาสตร์โบราณของจีนไปกับหนังสือเล่มนี้กันนะคะ

สั่งซื้อหนังสือหรือค้นหาสาขาที่มีจำหน่าย คลิก

โปรโมชั่นสำหรับช้อปแบบคุ้มค่า คลิก

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน