Loading

wait a moment

ซีเอ็ด รับมอบรางวัลผู้สนับสนุนหนังสือ และสื่อ ให้แก่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)

ซีเอ็ด รับมอบรางวัลผู้สนับสนุนหนังสือ และสื่อ ให้แก่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)

นางสาวดวงใจ จีนานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้แทน นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)  พร้อมด้วย นางสาวทัศวรรณ ไพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานขายและจัดจำหน่าย เข้ารับมอบเกียรติบัตรในฐานะหน่วยงานสนับสนุนหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ให้แก่กรมการส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี 2567 จัดโดย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเทิดพระเกียรติพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน โดยได้รับเกียรติจาก นายธนากร ดอนเหนือ อธิการกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวแสดงความยินดีและเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน