จากคุณตา 105 ปี ถึงหลาน 5 ขวบ แรงบันดาลใจจากเงิน 1 พันบาท

จากคุณตา 105 ปี ถึงหลาน 5 ขวบ แรงบันดาลใจจากเงิน 1 พันบาท

โครงการ “จากคุณตา 105ปี ถึงหลาน 5ขวบ” โครงการเฉพาะกิจเล็กๆ ที่ได้แรงบันดาลใจจากเงินบริจาคตั้งต้น 1 พันบาทของ พล.ท.แสวง ขมะสุนทร คุณตาผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการฯ เพื่อรวบรวมเงินไปซื้อหนังสือให้เด็กวัย 5 ขวบที่ขาดแคลนเพื่อส่งเสริมการอ่านของเด็กๆ โดยหนังสือทุกเล่มจะติดสติกเกอร์โครงการฯ ออกแบบเป็นรูปคุณตามอบหนังสือให้เด็ก พร้อมมีคำอวยพรให้เด็กๆ เขียนด้วยลายมือของคุณตาเอง

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของโครงการด้วยความสนับสนุนรับการบริจาคผ่านมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมให้การสนับสนุนดำเนินโครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักพิมพ์ ทำให้สามารถจัดหาหนังสือรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,228 เล่ม มูลค่าราคาปก 260,398.50 บาท เพื่อส่งมอบให้กับ

  1. โรงเรียนบ้านนาป่าแปก จ.แม่ฮ่องสอน
  2. โรงเรียนวัดสีล้ง จ.สมุทรปราการ
  3. โรงเรียนคลองกันยา จ.สมุทรปราการ
  4. โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง จ.ตรัง
  5. มูลนิธิหนอนหนังสือ สมาคมคาราวานหนอน โครงการ“ห้องสมุดรังไหม” อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คุณเกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทำการส่งมอบหนังสือให้กับ คุณพันวลี พันธิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีล้ง จ.สมุทรปราการ และคุณวรรณ์ชัย นนทะคำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีล้ง จ.สมุทรปราการ พร้อมทั้ง video conference พูดคุยและมอบหนังสือให้กับทั้ง 3 โรงเรียนที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน