โครงการหนังสือเพื่อน้อง สพป.สมุทรปราการ เขต 2

โครงการหนังสือเพื่อน้อง | สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ซีเอ็ดยึดมั่นเสมอว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ไม่ใช่เพียงกิจกรรมเสริมขององค์กรเพียงเท่านั้น แต่ถือเป็นภารกิจหลักของเรา เปรียบเสมือนลมหายใจของชาวซีเอ็ด ที่จะต้องมุ่นมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อตอบสนองภารกิจ “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น” และเติบโตไปพร้อมๆ กับสังคมได้อย่างยั่งยืน ผู้บริหาร พนักงานทุกคนชาวซีเอ็ด มีความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจร่วมกัน ที่จะทำให้องค์กรสามารถทำหน้าที่เป็นจุดสร้างแรงบันดาลใจ ตามสโลแกน inspiration starts here หรือ แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการรักการอ่านให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตั้งของบริษัทฯ ตามเจตนารมณ์การรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน CSR in process ซีเอ็ดจึงมีความยินดีมอบหนังสือเข้าโรงเรียนใน โครงการ หนังสือเพื่อน้อง ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,580 เล่ม มูลค่า 200,220 บาท
ซีเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับสถาบันการศึกษาของท่านสืบไป
คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) กล่าวไว้ในพิธีรับมอบหนังสือ โครงการหนังสือเพื่อน้อง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น.
ณ ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับมอบหนังสือ 
 1. โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
 2. โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
 3. โรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์)
 4. โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
 5. โรงเรียน คลองบางกะอี่
 6. โรงเรียนคลองกันยา
 7. โรงเรียนวัดสลุด​
 8. โรงเรียนวัดบางเพรียง
 9. โรงเรียนวัดสีล้ง
 10. โรงเรียนวัดคอลาด
 11. โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์
 12. โรงเรียนคลองหลุมลึก
 13. โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
 14. โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
 15. โรงเรียนวัดสร่างโศก
 16. โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
 17. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน)
 18. โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
 19. โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์
 20. โรงเรียนเฉลิมมณีฉาย
ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/SBC.fans
ข่าวสารและโปรโมชั่นงาน SE-ED warehouse sale คลิก
ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน