Loading

wait a moment

ป้ายกำกับ: แดเนียล พรีสลีย์

คุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้าต้องปฏิเสธลูกค้า เพราะว่ามีลูกค้ามากเกินไปที่อยากจะซื้อของจากคุณ

IMG_9587

สร้างธุรกิจที่คนอยากซื้อมาก จนยอมรอต่อคิว : Oversubscribed | รายการอ่านเข้าเส้น มาเรียนรู้กลกยุทธ์ทางธุรกิจที่จะช่วยสร้างผู้ซื้อให้มากขึ้นจนคุณต้องปฏิเสธลูกค้าไปกับเล่มนี้ Over Subscribed สร้างธุรกิจที่คนอยากซื้อมาก…อย่ารอช้าไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะ สร้างธุรกิจที่คนอยากซื้อมาก จนยอมรอต่อคิว : Oversubscribed หนังสือที่ผู้เขียน แดเนียล พรีสลีย์ ตั้งใจอยากใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ มาเรียนรู้กล Read More