Loading

wait a moment

ป้ายกำกับ: เบญจมาศ ภู่ประเสริฐ

ญี่ปุ่น มีวัฒนธรรมการทำงานและรูปแบบการใช้ชีวิตหลายอย่างที่น่าสนใจและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้

IMG_9267

Wakaki Four Seasons | รายการอ่านเข้าเส้น สัมผัสญี่ปุ่นใกล้ๆ ผ่านบันทึกเล่มสวยที่ชื่อ wakaki four season บันทึกหนึ่งปีจากหมู่บ้านวาคะคิ หมู่บ้านเล็กๆข้างภูเขา ที่หนึ่งสาวไทย และหนุ่มญี่ปุ่นตัดสินใจไปใช้ชีวิตร่วมกัน…อย่ารอช้าไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะ Wakaki Four Seasons หนังสือที่ผู้เขียน เบญจมาศ ภู่ประเสริฐ ตั้งใจอยากใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ สัมผัสญี่ปุ่นใกล้ๆ ผ่านบันทึกเล่มสวยที่ชื่อ wakaki Read More