Loading

wait a moment

ป้ายกำกับ: หนังสือ ชุด “เรียนรู้แนวมอนเตสซอรี่

Pre-Order หนังสือ ชุด “เรียนรู้แนวมอนเตสซอรี่”

หนังสือ ชุด “เรียนรู้แนวมอนเตสซอรี่” | สินค้า Pre-Order หนังสือ ชุด “เรียนรู้แนวมอนเตสซอรี่” แบบฝึกหัดชุดนี้ออกแบบตามโครงสร้างการสอน 3 ขั้นของมอนเตสซอรี ได้แก่ แนะนำ พัฒนาความรู้ความเข้าใจ รับรู้และจดจำ ผ่านเกมและกิจกรรมอันหลากหลายที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กคิด แก้ปัญหา และหาคำตอบด้วยการลงมือทำ เงื่อนไขการสั่งจองหนังสือ เปิดรับจองวันที่ 27 พ.ค. – 20 มิ.ย.2562 รับหนังสือตั้งแต่วัน Read More