Tag Archives : ศ.ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์

IMG_9546

ตีแผ่เรื่องราวในสงครามที่ไทยมีกับพม่า ตามที่มีปรากฏในพงศาวดารพม่าฉบับต่าง ๆ ซึ่งมีสาระและมุมมองที่หาอ่านไม่ได้ในเอกสารไทย

By | ปิดความเห็น บน ตีแผ่เรื่องราวในสงครามที่ไทยมีกับพม่า ตามที่มีปรากฏในพงศาวดารพม่าฉบับต่าง ๆ ซึ่งมีสาระและมุมมองที่หาอ่านไม่ได้ในเอกสารไทย

พม่ารบไทย ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า | รายการอ่านเข้า…

Read More »