Loading

wait a moment

ป้ายกำกับ: มีชัย วีระไวทยะ

ชีวิตและผลงานของ “มีชัย วีระไวทยะ”

IMG_0308

ไผ่นอกกอ | รายการอ่านเข้าเส้น ไผ่นอกกอ ชีวิตและงานของ มีชัย วีระไวทยะ เป็นบุคคลในตำนานคนหนึ่งของสังคมไทยก็ว่าได้ค่ะ เพราะคุณมีชัยทำงานและสร้างผลงานมากมายที่มีประโยชน์ต่อประเทศ…อย่ารอช้าไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะ ไผ่นอกกอ หนังสือที่ผู้เขียน มีชัย วีระไวทยะ,สนธิ เตชานันท์ ตั้งใจอยากใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ ไผ่นอกกอ ชีวิตและงานของ มีชัย วีระไวทยะ เป็นบุคคลในตำนานคนหนึ่งของสังคมไทยก็ว่าได้ค่ะ เพ Read More