Loading

wait a moment

ป้ายกำกับ: ดร. ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์

หัวใจของความเป็นสุดยอดผู้นำ คือการรู้จักสมอง เพราะหากเราเข้าใจว่าคนคิดอย่างไร เราจะสามารถนำได้ทั้งตนเองและบุคคลรอบตัว ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน

IMG_0029

เส้นทางแห่งผู้นำ | รายการอ่านเข้าเส้น มาปรับตัวให้ทันยุค เป็นผู้นำได้ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ไปกับหนังสือ เส้นทางแห่งผู้นำ The Leadership Journey …อย่ารอช้าไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะ เส้นทางแห่งผู้นำ หนังสือที่ผู้เขียน ดร. ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ตั้งใจอยากใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ มาปรับตัวให้ทันยุค เป็นผู้นำได้ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ไปกับหนังสือ เส้นทางแห่งผู้นำ The Leadership Journey เขียนโดย ด Read More