ค่ายปิดเทอมมาแล้วจ้า !!! SE-ED Super Camp ลับสมองประลองความคิด

ค่ายปิดเทอม | SE-ED Super Camp ลับสมองประลองความคิด

ค่ายปิดเทอมมาแล้วจ้า !!!

SE-ED Super Camp ลับสมองประลองความคิด

วัน-เวลา จัดค่าย : วันที่ 22-25 ตุลาคม 2562
สถานที่จัดค่าย : โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย : เด็กที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี
ค่าสมัคร : 6,800 บาท (ซีเอ็ดการ์ดลด 5% เหลือ 6,460 บาท)

โปรโมชั่นพิเศษ : สมัครก่อน 5 กันยายน 2562 รับส่วนลด 1,000 บาท เหลือเพียง 5,800 บาท

          ค่าย SE-ED Super Camp จึงเป็นค่ายที่ SE-ED Learning Center ภาคภูมิใจ และเชื่อว่าเป็นค่ายเยาวชนที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และทัศนคติแห่งความสำเร็จ (Successful Attitude) ที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมี  “ สร้าง Critical Thinking เสริม Spirit และ Teamwork สนุกตื่นเต้นกับความวางแผนใหม่ ๆ ในทุกปิดเทอม ”

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เป็นค่ายเยาวชนที่ประยุกต์แนวคิดทางด้าน 1) Brain Based Learning (BBL) หรือการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 2) Multiple Intelligent (MI) หรือพหุปัญญา 3) Neuro Linguistic Programming (NLP) หรือการปรับทัศนคติสู่ความสำเร็จ 4) Game Theory หรือทฤษฎีเกม มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกสนาน และเสริมสร้างศักยภาพทางความคิด และทัศนคติให้กับน้องๆ อย่างสมบูรณ์แบบ
 • น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ทักษะการวางแผนแบบมีกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) และทัศนคติในการแก้ไขปัญหา และการฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่ท้อแท้ ภายใต้กิจกรรมที่สนุกสนานอย่างไม่รู้จบ

กิจกรรมหลัก

  • เกมวางแผนแสนสนุก (Critical Thinking Game) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ประยุกต์จากเกมกระดาน และการ์ดเกม ที่เป็นที่ประเทศในแถบยุโรปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชน ให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) มาออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรมที่ได้ทำให้น้องๆ ได้ฝึกคิด พัฒนาตรรกะอย่างสนุกสนาน โดยกิจกรรมที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ออกแบบให้ใช้ภายในค่าย SE-ED Super Camp ลับสมองประลองความคิด ในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
   • ดินแดนแห่งความมั่งคั่ง (Puerto Rico) : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้วางบทบาทให้น้องๆ ได้ย้อนกลับไปช่วงเริ่มต้นของอาณานิคมประเทศสเปน น้อง ๆ ต้องช่วยกันพัฒนาให้เกาะแห่งนี้ให้มีความมั่งคั่ง แต่ละกลุ่มจะต้องปลูกพืช เพื่อส่งเข้าสู่โรงงานสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์และนำขึ้นเรือเพื่อไปขายยังประเทศสเปน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการเพาะปลูกเพราะพืชแต่ละชนิดมีจำนวนจำกัด และมีคนงานเป็นส่วนสำคัญในการผลิต หากจำนวนคนงานไม่เพียงพอก็ไม่สามารถดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งไปแปรรูปได้  อีกทั้งยังต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หากแผนที่วางไว้ไม่เป็นไปตามที่เรากำหนดจะแก้ปัญหาตรงนั้นอย่างไรเพื่อทำให้กลุ่มทำคะแนนต่อไปได้
   • อาณาจักรแห่งป้อมปราการ (Carcassonne) : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้จำลองสถานการณ์การสร้างอาณาจักรแห่งใหม่ของกลุ่มคนซึ่งอพยพหนีความหนาวเย็นจากขั้วโลกมาสู่ทุ่งหญ้าเขียวขจีในประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากประชากรที่อพยพมามีจำนวนมากขึ้น จึงต้องมีการจัดการเรื่องพื้นที่ที่อยู่อาศัย ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งหรือแย่งชิงพื้นที่เกิดขึ้น น้อง ๆ ต้องพยายามจัดสรรและสร้างพื้นที่ขึ้นมาโดยมีสถานการณ์และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการแบ่งพื้นที่ ซึ่งในการเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นก็จะมีคะแนนความเจริญให้แต่ละหมู่บ้าน น้อง ๆ จึงต้องวางแผนและหาทางออกเพื่อให้หมู่บ้านของตนเองนั้นเป็นหมู่บ้านที่มีความเจริญเหนือหมู่บ้านอื่น ๆ ที่อพยพมาด้วยกัน กิจกรรมนี้จะฝึกการวางแผนอย่างมีชั้นเชิง และต้องใช้กลยุทธ์ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ได้วางไว้ หากทำได้สำเร็จ น้อง ๆ จะได้รับการยอมรับจากหมู่บ้านอื่น ๆ ให้เป็นผู้นำแห่งอาณาจักร
   • เกมวางแผนชีวิต (Balance for Life) : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ให้น้องๆ ได้วางแผนชีวิตของตนเองผ่านเวลาวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน วัยเกษียณ และวัยชรา โดยน้อง ๆ แต่ละคนจะต้องจัดสรรเวลาที่มีอยู่เท่ากัน โดยให้ความสำคัญกับ 5 ด้านหลัก ๆ ที่ต้องใช้ในชีวิตของคนเรา ได้แก่ด้านครอบครัว ด้านการเรียน / การงาน ด้านบันเทิง ด้านสังคม และด้านสุขภาพ โดยชีวิตของคนเราในแต่ละช่วงนั้นต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม จึงจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกช่วงวัย
  • สนุกคิด สนุกสร้าง เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่พี่ๆ ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้จัดเตรียมให้น้อง ๆ ได้ลงมือประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะการสังเกต การลงมือทำ และการแก้ปัญหา อีกทั้งหลังจากประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วยังมีการทดลองในสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาด้วย

 

กิจกรรมเสริม

 • สันทนาการ กิจกรรมที่ทำให้น้องๆ ได้รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนๆ และพี่เลี้ยงค่ายด้วยเกม และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
 • Night Adventure สนุกไปกับ Walk Rally ยามค่ำคืนที่น้อง ๆ จะต้องใช้การสังเกต ไหวพริบปฏิภาณ การทำงานเป็นทีมที่ดี และการเอาชนะความกลัวของตนเอง เพื่อแก้ปริศนาที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้วางเป็นฐานเอาไว้อย่างแยบยล ซึ่งเมื่อเฉลยแล้วน้องๆ ทุกคนจะต้องเปล่งเสียงหัวเราะด้วยความสนุกสนานอย่างแน่นอน

 • Project X สนุกกับกิจกรรมกลุ่มที่น้อง ๆ ต้องร่วมกันคิดเพื่อพิชิตโจทย์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลา และทรัพยากรที่จำกัด
 • เกมปริศนามหาสนุก เป็นเกมที่ฝึกให้น้องๆ ได้ฝึกรวบรวมข้อมูล เพื่อประมวลคำถาม เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม จนนำไปสู่การแก้ไขปริศนาต่างๆ ที่พี่ๆ ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ซ่อนเอาไว้
 • แคมป์ไฟ กิจกรรมในค่ำคืนสุดท้ายก่อนปิดค่าย ที่จะทำให้น้อง ๆ ประทับใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย https://joo.gl/DRTy
ดาวน์โหลดใบสมัคร https://joo.gl/eXdh0
สมัครออนไลน์ https://joo.gl/dq521
*หมายเหตุ : สมัครออนไลน์ต้องมีบัญชีของ google

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน