SE-ED จัดให้ลดราคากลุ่มสินค้า กิฟท์แลนด์

กิฟท์แลนด์  | วันนี้ – 15 ส.ค. 61

SE-ED จัดให้ลดราคากลุ่มสินค้า กิฟท์แลนด์

SE-ED จัดให้กลุ่มสินค้า กิฟท์แลนด์ ลดราคาสูงสุด 20 บาท

เงื่อนไข

  • เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้ากิฟท์แลนด์ ครบ 50 – 99 บาท รับส่วนลด 10 บาท
  • เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้ากิฟท์แลนด์ ครบ 100 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 20 บาท
  • สามารถตรวจสอบรายการสินค้า และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ จุดขาย
  • ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ กิฟท์แลนด์

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน