Loading

wait a moment

ป้ายกำกับ: ส่วนลด

ส่วนลดออนไลน์ “e-coupon : Halloween Special!”

ส่วนลด | e-coupon : Halloween Special! ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon: Halloween Special!” ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 ตุลาคม  2562 www.se-ed.com มี ส่วนลด ให้แก่ลูกค้าทุกท่านครับ เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด รหัส HALLOWEEN3019 มีมูลค่า 30 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 300 บาทขึ้นไป รหัส HALLOWEEN7519 มีมูลค่า 75 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 650 บาทขึ้นไป รหัส HALLOWEEN18019 มีมูลค่า 180 บ Read More

ส่วนลดออนไลน์ “e-coupon : Happy Mother’s Day”

ส่วนลด | e-coupon : Happy Mother’s Day ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Happy Mother’s Day” ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 สิงหาคม  2562 www.se-ed.com มี ส่วนลด ให้แก่ลูกค้าทุกท่านครับ เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด รหัส MOMMY800819 มีมูลค่า 80 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 600 บาทขึ้นไป รหัส MOMMY1400819 มีมูลค่า 140 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป รหัส MOMMY2400819 มีมูลค่า 240 บา Read More

ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Rainy Season Sale”

ecoupon_RainySeasonSale_Jun19_1040x1040

ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Rainy Season Sale” ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2562 www.se-ed.com มี ส่วนลด ให้แก่ลูกค้าทุกท่านครับ เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด ซื้อสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไป รับคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จสำหรับช้อปครั้งต่อไป มูลค่า 50 บาท (เมื่อช้อปครบ 500 บาทขึ้นไป) ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลดจากท้ายใบเสร็จรับเงินเท่านั้น รหัสส่วนลด สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 62 1 รหัสส่วนลด ต่อ 1 ใบสั่งซ Read More

ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Back to School”

ecoupon_Back_to_school_May19_1040x1040

ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Back to School” ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 พฤษภาคม  2562 www.se-ed.com มี ส่วนลด ให้แก่ลูกค้าทุกท่านครับ เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด รหัส SCHOOL10019 มีมูลค่า 100 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 600 บาทขึ้นไป รหัส SCHOOL20019 มีมูลค่า 200 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 1,150 บาทขึ้นไป รหัส SCHOOL30019 มีมูลค่า 300 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 1,650 Read More

ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Summer Splash”

ส่วนลด | e-coupon : Summer Splash ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Summer Splash” ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 เมษายน  2562 www.se-ed.com มี ส่วนลด ให้แก่ลูกค้าทุกท่านครับ เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด  รับส่วนลด 50 บาท เมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไป เพียงใส่รหัส SPLASH0419 พิเศษสุด! รับส่วนลดสำหรับช้อปครั้งต่อไป มูลค่า 50 บาท (เมื่อช้อปครบ 500 บาทขึ้นไป) ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลดจากท้ายใบเสร็จรับเงิน ยกเว้น Read More

ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Welcome Summer”

1040_1040 E-Coupon Welcom Summer

ส่วนลด | e-coupon : Welcome Summer ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Welcome Summer” ตั้งแต่วันที่ 25 – 27  มีนาคม  2561 www.se-ed.com มี ส่วนลด ให้แก่ลูกค้าทุกท่านครับ เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด รหัส SUMMER10019  มีมูลค่า 100 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 600 บาทขึ้นไป รหัส SUMMER20019  มีมูลค่า 200 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 1,150 บาทขึ้นไป รหัส SUMMER30019  มีมูลค่า 300 บาท ใช้ Read More

ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Women’s Day SALE!”

Women's Day SALE!-02

ส่วนลด | e-coupon : Women’s Day SALE! ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Women’s Day SALE!” ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 มีนาคม  2561 www.se-ed.com มี ส่วนลด ให้แก่ลูกค้าทุกท่านครับ เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด รหัส WOMEN5019  มีมูลค่า 50 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 300 บาทขึ้นไป รหัส WOMEN12019 มีมูลค่า 120 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 699 บาทขึ้นไป รหัส WOMEN22019 มีมูลค่า 220 Read More

ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : หนังสือหมวดคู่มือเรียน-สอบ” ลด 16%

e-coupon_educate_Mar19_1040x1040

ส่วนลด | e-coupon ส่วนลด ออนไลน์มาแล้ว “e-coupon : หนังสือหมวดคู่มือเรียน-สอบ” ลด 16% ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มี.ค. 62 ที่  SE-ED Online Shopping เท่านั้น เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด ใส่รหัส EDUCATE0319 เพื่อรับส่วนลด 16% เมื่อซื้อหนังสือหมวดคู่มือเรียน-สอบ 1 รหัสส่วนลด ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ท่านสามารถใช้รหัสส่วนลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลดแล้ว และไม่รวมค่าจัดส่ง ยกเว้น e-book, นิตยสา Read More

ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : หนังสือหมวดท่องเที่ยว” ลด 16%

e-coupon_travel_Mar19_1040x1040

ส่วนลด | e-coupon ส่วนลด ออนไลน์มาแล้ว “e-coupon : หนังสือหมวดท่องเที่ยว” ลด 16% ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มี.ค. 62 ที่  SE-ED Online Shopping เท่านั้น เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด ใส่รหัส TRAVEL0319 เพื่อรับส่วนลด 16% เมื่อซื้อหนังสือหมวดท่องเที่ยว 1 รหัสส่วนลด ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ท่านสามารถใช้รหัสส่วนลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลดแล้ว และไม่รวมค่าจัดส่ง ยกเว้น e-book, นิตยสาร, สินค้า P Read More

ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : หนังสือหมวดพืช และการเกษตร” ลด 16%

e-coupon_plant_Mar19_1040x1040

ส่วนลด | e-coupon ส่วนลด ออนไลน์มาแล้ว “e-coupon : หนังสือหมวดพืช และการเกษตร” ลด 16% ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มี.ค. 62 ที่  SE-ED Online Shopping เท่านั้น เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด ใส่รหัส PLANT0319 เพื่อรับส่วนลด 16% เมื่อซื้อหนังสือหมวดพืช และการเกษตร 1 รหัสส่วนลด ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ท่านสามารถใช้รหัสส่วนลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลดแล้ว และไม่รวมค่าจัดส่ง ยกเว้น e-book, นิตยสาร, Read More

SE-ED BOOK FAIR อ่านเล่น เรียนรู้

SE-ED BOOK FAIR อ่านเล่น เรียนรู้ | วันที่ 28 ก.พ. – 10 มี.ค. 62 SE-ED BOOK FAIR : อ่านเล่น เรียนรู้ ชวนยกครัวมาช็อปหนังสืออ่านเปลี่ยนชีวิต สนุกคิดสนุกทำรับแรงบันดาลใจกับหนังสือเล่มโปรดราคาสุดประหยัด พร้อมกิจกรรมผลักจินตนาการปลูกฝันเป็นจริง พบคาราวานหนังสือกว่า 50 สนพ. และสื่อการเรียนรู้มาให้บริการใกล้บ้านราคาพิเศษลดสูงสุดกว่า 90 % พร้อมกิจกรรมพิเศษสุด กระทบไหล่นักเขียนดัง เวิร์คช็อปเสริมงาน Read More

ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Festival of Love”

e-coupon_Festival of Love_1040x1040

ส่วนลด | e-coupon : Festival of Love ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Festival of Love” ตั้งแต่วันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์  2561 www.se-ed.com มี ส่วนลด ให้แก่ลูกค้าทุกท่านครับ เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด รหัส LOVE1002019  มีมูลค่า 100 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 600 บาทขึ้นไป รหัส LOVE2002019  มีมูลค่า 200 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 1,150 บาทขึ้นไป รหัส LOVE3002019  มีมูลค่า 300 Read More

ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : หนังสือหมวดการเงินการลงทุน” ลด 16%

e-coupon_Finance_Feb19_1040x1040

ส่วนลด | e-coupon ส่วนลด ออนไลน์มาแล้ว “e-coupon : หนังสือหมวดการเงินการลงทุน” ลด 16% ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 ก.พ. 62   www.se-ed.com มี ส่วนลด ให้แก่ลูกค้าทุกท่านครับ เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด ใส่รหัส FINANCE0219 เพื่อรับส่วนลด 16% เมื่อซื้อหนังสือหมวดการเงินการลงทุน 1 รหัสส่วนลด ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ท่านสามารถใช้รหัสส่วนลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลดแล้ว และไม่รวมค่าจัดส่ง ยก Read More

ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : หนังสือหมวดวิทยาการและเทคโนโลยี” ลด 16%

e-coupon_Techno_Feb19_1040x1040

ส่วนลด | e-coupon ส่วนลด ออนไลน์มาแล้ว e-coupon : หนังสือหมวดวิทยาการและเทคโนโลยี ลด 16% ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 ก.พ. 62   www.se-ed.com มี ส่วนลด ให้แก่ลูกค้าทุกท่านครับ เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด ใส่รหัส TECHNO0219 เพื่อรับส่วนลด 16% เมื่อซื้อหนังสือหมวดวิทยาการและเทคโนโลยี 1 รหัสส่วนลด ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ท่านสามารถใช้รหัสส่วนลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลดแล้ว และไม่รวมค่าจัดส่ง ยกเว้น Read More

ส่วนลด ออนไลน์ e-coupon หนังสือหมวดพจนานุกรม ลด 16%

e-coupon_Dict_Feb19_1040x1040

ส่วนลด | e-coupon ส่วนลด ออนไลน์มาแล้ว e-coupon : หนังสือหมวดพจนานุกรม ลด 16% ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 ก.พ. 62   www.se-ed.com มี ส่วนลด ให้แก่ลูกค้าทุกท่านครับ เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด ใส่รหัส DICT0219 เพื่อรับส่วนลด 16% เมื่อซื้อหนังสือหมวดพจนานุกรม 1 รหัสส่วนลด ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ท่านสามารถใช้รหัสส่วนลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลดแล้ว และไม่รวมค่าจัดส่ง ยกเว้น e-book, นิตยสาร, สินค้า Read More

ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Happy Chinese New Year”

e-coupon_ChineseNewYear19_1040x1040

ส่วนลด | e-coupon : Happy Chinese New Year ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Happy Chinese New Year” ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์  2561 www.se-ed.com มี ส่วนลด ให้แก่ลูกค้าทุกท่านครับ เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด รหัส CHINESE6519  มีมูลค่า 65 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 400 บาทขึ้นไป รหัส CHINESE14019  มีมูลค่า 140 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 799 บาทขึ้นไป รหัส CHINESE23519  มีมู Read More

ซื้อปุ๊ป เฮงปั๊ป รับตรุษจีน ลุ้นส่วนลดสูงสุด 20%

ซื้อปุ๊ป เฮงปั๊ป รับตรุษจีน ลุ้นส่วนลดสูงสุด 20% | วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อปุ๊ป เฮงปั๊ป รับตรุษจีน ลุ้นส่วนลดสูงสุด 20% ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ตรุษจีนนี้ มาลุ้นส่วนลดสูงสุด 20% ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา เพียงซื้อหนังสือครบ 450 บาท สแกน QR Code ลุ้นส่วนลดทันทีภายในบิล เพราะตรุษจีนนี้ ซื้อปุ๊ป เฮงปั๊ป เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ ซื้อหนังสือครบ 450 บาท สแกน QR Code บริเวณเคาน์เตอร์แคชเช Read More

ลูกค้า KING POWER รับส่วนลด 100 บาท ที่ SE-ED

ลูกค้า KING POWER รับส่วนลด 100 บาท ที่ SE-ED | วันนี้ – 30 มิ.ย. 62 ลูกค้า KING POWER รับส่วนลด 100 บาท ที่ SE-ED ลูกค้า KING POWER รับส่วนลด 100 บาท ที่ SE-ED โดยใช้ 50 Carat Rewards แลกรับส่วนลดมูลค่า 100 บาท เงื่อนไข สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก King Power กดรับสิทธิ์ผ่าน http://kingpower.buzzebees.com เพียงแสดงรหัส ผ่านหน้าจอมือถือที่ใช้รับสิทธิ์ รหัสส่วนลด 100 บาท (ไม่มียอดซื้อขั้นต่ำ) ที Read More

ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Hug Day”

e-coupon_hugday_Jan19

ส่วนลด | e-coupon : Hug Day ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Hug Day” ตั้งแต่วันที่ 21 – 23  ม.ค. 2561 www.se-ed.com มี ส่วนลด ให้แก่ลูกค้าทุกท่านครับ เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด รหัส HUG10019 มีมูลค่า 100 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 600 บาทขึ้นไป รหัส HUG20019 มีมูลค่า 200 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 1,150 บาทขึ้นไป รหัส HUG30019 มีมูลค่า 300 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้า Read More

ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Let’s prepare for Children’s Day

ecoupon_Children_Day_1040x1040

ส่วนลด | e-coupon : Let’s prepare for Children’s Day ส่วนลด ออนไลน์ “e-coupon : Let’s prepare for Children’s Day ตั้งแต่วันที่ 5 – 8  ม.ค. 2561 www.se-ed.com มี ส่วนลด ให้แก่ลูกค้าทุกท่านครับ เงื่อนไขการใช้ ส่วนลด รหัส KIDS502019 มีมูลค่า 50 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 300 บาทขึ้นไป รหัส KIDS1202019 มีมูลค่า 120 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 699 บาทขึ้นไป รหัส KIDS22020 Read More